Kompiuterinis tinklas

Tinklas – tai kompiuterių, kurie sujungti kabeliais arba kitokiais informacijai perduoti skirtais įrenginiais, grupė.

Kiekvienas tinklo kompiuteris turi galimybę pagal iš anksto nustatytas taisykles bendrauti su kitais kompiuteriais, atlikti bendrus skaičiavimus. Bendrų skaičiavimų užuomazgos atsirado sukūrus didžiuosius kompiuterius ir įgyvendinus daugiaterminalio darbo principus, vadinamuosius meinfreimus. Kiekvienas terminalas buvo skirtas konkrečiam vartotojui, kuris negalėjo tiesiogiai bendrauti su kitais, o tik per specialų jam skirtą įrenginį – meinfreimą. Tokia darbo vieta dar vadinama neintelektualiuoju galiniu įrenginiu.
Vietiniai tinklai pradėjo vystytis mažėjant kompiuterių gabaritams. Apie devintą dešimtmetį pasirodžius pirmiesiems asmeniniams kompiuteriams, buvo pradėta galvoti apie kitokius kompiuterių sujungimo į
tinklą būdus.
Vietinis tinklas LAN (Local Area Network) – tai kompiuterių, esančiu viename pastate arba priklausančių vienai organizacijai ir dažniausiai sujungtų, panaudojant kabelius, grupė. Kiekvienas kompiuteris dažniausiai yra prijungiamas prie tinklo panaudojant tik vieną jungimo tašką, per kurį galima susisiekti su kitais kompiuteriais. Tokiuose tinkluose paprastai yra ribotas kompiuterių skaičius ir dažniausiai naudojama ta pačti jungimo technologija bei siaurajuostis duomenų srauto perdavimas su duomenų paketų komutavimu.

Platieji kompiuterių tinklai WAN (Wide Area Network) jungia tarpusavyje kompiuterius ir kompiuterių tinklus didelėje geografinėje teritorijoje ir naudoja įvairiausias ryšio priemones. Pagal naudojimo paskirtį kompiuterių tinklas gali būti:
o uždarasis (private network), aptarnaujantis konkrečios organizacijos informacinius mainus,
o viešasis (public network), už nustatytą mokestį teikiantis savo abonentams įvairias informacinių komunikacijų paslaugas, tarp jų ir telefoninį, kompiuterinį bei videoryšį, o tarptautinis (international network), palaikantis vartotojų tarpkontinentinius ryšius povandeniniais kabeliais, palydovinio ryšio sistemomis ir kitų technologijų pagalba.

Pagal naudojimo pobūdį kompiuterių tinklas gali būti:
o Vietinis (local area network – LAN) – tai uždarasis tinklas, aptarnaujantis mažoje teritorijoje esančius vienos organizacijos vartotojus, sujungtus telefoninio , kabelinio arba optinio ryšio kanalais (didžiausias atstumas tarp vartotojų – kelio dešimtys kilometrų, nors gali būti ir daugiau). Jame paprastai naudojama speciali ryšio įranga, o ne modemai ar kitos ryšio priemonės. Toks tinklas gali būti sujungtas su kitais vietiniais tinklais bendros paskirties arba jam skirtomis ryšio linijomis;
o Municipalinis (metropolitian area network – MAN), įvairiomis ryšio linijomis jungiantis kompiuterių vartotojus didelėje teritorijoje (rajone, mieste).
o Globalusis (wide area network – WAN) – tai ryšio kanalais sujungtų mažesnių tinklų visuma.
Pagal architektūrinį išsidėstymą kompiuterių tinklas gali būti:
o Žvaigždinis (star network), kai prie vieno centrinio kompiuterio atskiromis linijomis jungiami pavieniai terminalai, įvairūs išoriniai įrenginiai (spausdintuvai, braižytuvai) arba kiti kompiuteriai.
o Magistralinis (bus network), kai visi tinklo kompiuteriai ir išoriniai įrenginiai jungiami prie vienos ryšio magistralės.
o Žiedinis (ring network) – tai magistralinis tinklas su uždara ryšio magistrale.

 

Tinklo topologija – tai tinklo grafo konfigūracija, kurio viršūnėse yra kompiuteriai arba kiti tinklo elementai, o briaunos – fizinės ryšio linijos tarp jų. Tinklo kompiuteriai dažniai vadinami stotimis arba tinklo mazgais (nodes).
Fiziniai ryšiai tarp kompiuterio elektrinių jungčių gali skirtis nuo loginių ryšių tarp tinklo mazgų. Fizinių ryšių parinkimas daro įtaką tokiems svarbiems veiksniams kaip tinklo patikimumas, pralaidumas, tinklo plėtimo galimybės ir pan. Derėtų paanalizuoti dabar naudojamas tinklų topologijas.
Tai tokia tinklo topologija, kai kiekvienas kompiuteris sujungtas su kiekvienu. Ji nėra efektyvi, nes reikalauja didelio jungčių kiekio kiekviename kompiuteryje, didelė kabelio išeiga. Dažniausiai naudojama tik nedideliuose tinkluose, kai reikalingas spartus ir patikimas informacijos perdavimas. Tai gali būti tinklo tarnybinės stotys ar kiti tinklui valdyti naudojami mazgai. Visiškai susietas kompiuterių tinklas. Dažnai naudojamas vietiniame Ethernet tinkle. Šiame tinkle kompiuteriai yra sujungti panaudojant vieną jungiantįjį kabelį, kuris jungiamas nuo vieno kompiuterio prie kito. Kompiuterių jungimo magistrale būdas. Šis būdas dažnai naudojamas vietiniame kompiuterių tinkle. Kompiuteriai jungiami prie tam tikro įrenginio, kuris vadinamas tinklo mazgu (nodes), panaudojant prievadus (ports). Mazgu gali būti kompiuteris arba specialus įrenginys, stiprinantis ir perduodantis signalą į tinklą. Informacijos paketas iš kompiuterio siunčiamas į tinklo mazgą, po to dauginamas ir siunčiamas kiekvienam kompiuteriui, kuris prijungtas prie tinklo. Jei bet kuris kompiuteris išjungiamas arba nutrūksta tinklo jungimo kabelis, tai likusi tinklo dalis veikia. Tokio tipo tinklas tampa neveiksnus tik tada, kai sugenda tinklo mazgo funkcijas atliekantis įrenginys. Šis jungimo būdas dažniausiai naudojamas, kai yra didelis vartotojų skaičius, siekiant pasidalyti tinklo pajėgumus. Tinklo mazgas gali valdyti duomenų srautus. Kompiuterių jungimo žvaigždute būdas. Kaip ir „žvaigždutės“ tipo tinkle kompiuteriai yra jungiami prie vieno įrenginio, kurio paskirtis perduoti signalą iš vieno kompiuterio į kitą. Pasiųstas signalas keliauja iš vieno kompiuterio į kitą pagal laikrodžio rodyklę arba atvirkščiai. Kompiuteris, kuriam buvo siųstas signalas padaro duomenų kopiją ir laukia kitos duomenų kopijos. Siųstų duomenų paketą panaikina tas kompiuteris kuris jį pasiuntė arba jį gavęs. Kiekvienas kompiuteris yra įjungtas taip, kad galėtų ne tik siųsti ir priimti jam skirtą informaciją, bet ir retransliuoti toliau tą jos dalį, kuri adresuota ne jam. Sugedus kuriam nors kompiuteriui, žiedinis ryšys nenutrūksta, nes retransliavimo stiprintuvai paprastai atskiriami nuo paties kompiuterio. Kompiuterių jungimo žiedu būdas. Dažniausiai naudojami kombinuoti įvairių kompiuterių tinklų jungimo būdai. Jų dėka galima išspręsti daugumą problemų, kurios kyla, kai reikia kompiuterius sujungti į bendrą tinklą ir pagal esamą situaciją nei viena aukščiau paminėta topologija netinka. Žvaigždės ir magistralės jungimo būdas naudojamas kai keli tinklo mazgai, panaudojant specialius prievadus, sujungiami į bendrą magistralę, o prie jų pagal žvaigždės principą jungiami kompiuteriai. Bet kurio vieno kompiuterio gedimas neturi įtakos bendram kompiuterių tinklo funkcionavimui. Tik sugedus mazgo įrenginiui kompiuterių tinklas arba jo dalis nustoja funkcionavusi (žr. 3.6 pav.).Žvaigždės ir žiedo jungimo būdas yra panašus į žvaigždės ir magistralės jungimą, t. y. kiekviena kompiuterių grupė yra jungiamas prie mazgo žvaigždės principu, o šie mazgai jungiami prie įrenginio, kuris realizuoja žiedo topologiją. Toks tinklas sugenda tik sugedus mazgo jungiamąjam įrenginiui ir kiti tinklų jungimo būdai.

Neradote reikiamos informacijos puslapyje, susisiekite su mumis   Susisiekti