Kompiuterių tinklas – tai kompiuterių, kurie sujungti kabeliais arba kitokiais informacijai perduoti skirtais įrenginiais, grupė. Kompiuteriniai tinklai labiausiai aktualūs įmonėms. Mūsų specialistai įveda kompiuterių tinklus, šalina gedimus, atlieka tinklo su Fluke montavimus. Taip pat montuojame spintas, kompiuterines rozetes bei jungiame išmaniuosius komutatorius (Swichus).

Kokie gali būti kompiuteriniai tinklai?

Pagal naudojimo pobūdį kompiuterių tinklas gali būti:

  • Vietinis (local area network – LAN) – tai uždarasis tinklas, aptarnaujantis mažoje teritorijoje esančius vienos organizacijos vartotojus, sujungtus telefoninio, kabelinio arba optinio ryšio kanalais (didžiausias atstumas tarp vartotojų – kelios dešimtys kilometrų, nors gali būti ir daugiau). Jame paprastai naudojama speciali ryšio įranga, o ne modemai ar kitos ryšio priemonės. Toks tinklas gali būti sujungtas su kitais vietiniais tinklais bendros paskirties arba jam skirtomis ryšio linijomis;
  • Municipalinis (metropolitian area network – MAN) – įvairiomis ryšio linijomis jungiantis kompiuterių vartotojus didelėje teritorijoje (rajone, mieste).
  • Globalusis (wide area network – WAN) – tai ryšio kanalais sujungtų mažesnių tinklų visuma.

Kokius darbus atliekate?

Privatiems asmenims galime išvedžioti kompiuterinį tinklą namuose, jį sukonfigūruoti, sužymėti ir sujungti taip, kad visos sistemos Jūsų namuose veiktų.
Įmonėms vedžiojame visokių kategorijų kompiuterių tinklą, kompiuterinius kabelius, atliekame matavimus, montuojame spintas, sutvarkome paneles. Taip pat tvarkome visus gedimus.

Ar konfigūruojate maršrutizatorius?

Taip, konfigūruojame maršrutizatorius pagal Jūsų poreikius, pagal visus apsaugos ir kitus keliamus reikalavimus. Galime patarti, kokį operatorių pasirinkti pagal vietovę.