Statinių techninė priežiūra apima platų procesą nuo statinio statybos pradžios iki jo pripažinimo tinkamu naudoti. Esame sertifikuota statinių techninės priežiūros darbus teikianti įmonė, kuri profesionaliai pasirūpina statinio priežiūra nuo statybų pradžios iki statybų pabaigos.

Kokius statinio techninės priežiūros darbus atliekame?

Atliekame techninius įvertinimus, numatytus LR Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose. Mūsų specialistai nustato, ar pastatas pilnai atitinka statinio projektą, statinio saugos ir paskirties, normatyvinius statybos techninius reikalavimus.

Tikriname statinių konstrukciją, pamatus, atliktus fasado, stogo darbus, lauko ir vidaus inžinerinius tinklus bei kitas sistemas, vertiname jų atitikimą statinio projektui, statybų techniniam normatyvui, priešgaisrinės saugos ir kitiems teisės aktams.

Pasirūpiname visais reikiamais dokumentais statinio statyboms užbaigti, bendradarbiaujame su projekto rengėjais ir užsakovais.

Kiek kainuoja ši paslauga?

Apmokėjimas už statinio techninės priežiūros darbus nustatomas atsižvelgiant į individualius užsakovo poreikius. Taikome tiek valandinę, tiek bendrą (projektinę) apmokėjimo sistemą.